no

Fordrøyningstanker 

Konstruksjon for oppdemming av regnvann 

Fordrøyningstanker lagrer regnvann og slipper det ut i kloakksystemet

Fordrøyningstanker brukes til å midlertidig lagre store mengder regnvann og tømme det i et eksisterende kloakksystem eller naturmiljø. De er uunnværlige for å løse problemene tilknyttet tørke og økt nedbør forårsaket av klimaendringer. Siden belagte overflater ikke kan absorbere og lagre vann, kan fordrøyningstanker samle og fjerne vann fra industri- og boligområder, som f.eks. parkeringsplasser, varehus og supermarkeder, og dermed beskytte eiendommer fra skade samt bidra positivt til miljøet. De er laget av høyfaste, korrugerte HelCor-stålrør som er lette, sterke og holdbare. Fordrøyningstanker har vist seg å være en økonomisk og miljøvennlig løsning for oppdemming av regnvann.

Kontakt oss

Sales representative
+558 2566 587

Sales representative
+558 2566 587

Egenskaper og fordeler 

Kostnadseffektiv

Rørene i tankene er svært lette – det er ikke behov for tungt maskineri på anlegget. Begge disse faktorene sikrer økonomisk forsendelse og installasjon. Når det kommer til arbeidskostnadene, er et team av vanlige arbeidere med kun én erfaren formann tilstrekkelig for monteringen. Installasjonsprosessen er rask og kan, for mindre bruksområder, ta så lite som én dag. 

Holdbarhet i aggressive miljøer

Høyfast stål, korrosjonsbeskyttelse og en enkel konstruksjon – alt dette garanterer levetiden til disse tankene. Konstruksjonene er sterke og trenger ikke en lastfordelingsplate. Installasjon er mulig i både lave og høye temperaturer. 

Lang levetid

Stålet i HelCor-konstruksjonene blir korrosjonsbeskyttet gjennom varmgalvanisering. Materialet er holdbart og solid med en levetid på opptil 100 år. 

Miljøvennlig

CO2-utslippsnivået og energi- og vannforbruket er ganske lavt for stålproduksjon. Stål er også miljøvennlig siden det er 100 % gjenbrukbart. Hvis regnvann samles på riktig måte, kan det brukes på nytt. I tillegg betyr den lave vekten av stålet (sammenlignet med tradisjonelle betongløsninger) rask installasjon av rør og minimalt med forurensning i området. 

Garantert kvalitet

Ekspertteamet vårt overvåker hele prosjektsyklusen, fra planlegging til fullstendig implementering. Løsningen implementeres i henhold til alle tekniske forskrifter og forventninger om høykvalitetsdesign.  

Bruksområder
  • Parkeringsplasser 

  • Varehus

  • Supermarkeder

  • Logistikksentre 

.
  • Veier

  • Parker 

  • Skoler

  • Boliger

Request a quote or brochure
[contact-form-7 html_class = "exp-form-rounded-with-underline exp-button-pill-block" id="1326"]

Har du et prosjekt i tankene? 

Kontakt oss

Ofte stilte spørsmål om overvannstanker

Hva er en overvannstank?

Et overvannstank er en innretning som brukes til midlertidig lagring og håndtering av store mengder regnvann. Den er utformet for å forhindre oversvømmelse og erosjon ved å bremse avrenningen av overvann og slippe det ut på en kontrollert måte.

Hva er forskjellen mellom en overvannstank og et overvannsmagasin?

Begrepene brukes ofte om hverandre, men en overvannstank refererer vanligvis til en spesifikk konstruksjon for lagring av vann, for eksempel et rørmagasin, mens en overvannstank kan være et bredere begrep som omfatter ulike løsninger for håndtering av overvann.

Hvordan kan overvannsmagasin bidra til et bedre miljø?

Overvannsmagasiner bidrar til å redusere risikoen for forurensning i vassdragene ved å fjerne forurensende stoffer fra regnvannet. De kan også brukes til å gjenbruke vann, noe som reduserer behovet for å utvinne naturressurser.

Hva er forskjellen mellom overvannsrør og overvannsmagasiner?

Overvannsrør brukes til å transportere overvann fra ett sted til et annet, mens overvannsmagasiner brukes til midlertidig lagring og håndtering av overvann før det slippes ut eller brukes. Hvis man øker volumet i overvannsrørene og samtidig begrenser gjennomstrømningen, kan man også oppnå en lagrings-/forsinkelsesfunksjon i overvannsrørene.

Hva er et fordrøyningsmagasin?

En fordrøyningsmagasin er en infrastruktur som brukes til å håndtere overvann, spesielt i urbane områder. Hovedformålet er å forhindre oversvømmelser og redusere belastningen på avløpssystemet ved å lagre regnvannet midlertidig og gradvis slippe det ut i avløpsnettet eller naturen rundt.

Fordrøyningsmagasiner fungerer ved at regnvann fra f.eks. tak, veier eller parkeringsplasser samles opp og lagres i et magasin eller en nedgravd fordypning. Når regnet opphører eller avtar i intensitet, slippes vannet gradvis ut, vanligvis i et kontrollert tempo, slik at man unngår raske flommer og oversvømmelser.

Disse magasinene er en viktig del av overvannshåndteringen fordi de bidrar til å redusere risikoen for oversvømmelser og forhindrer at avløpssystemet overbelastes ved kraftig nedbør. De gir også mulighet til å rense og filtrere regnvannet før det slippes ut i naturen, noe som kan være gunstig for vannkvaliteten.

Fordrøyningsmagasiner kan variere i størrelse og utforming avhengig av prosjektets behov og den tilgjengelige tomten. De er en viktig del av moderne overvannshåndtering og bidrar til å redusere de negative effektene av oversvømmelser og vannforurensning i byene.

Hvordan fungerer et fordrøyningsmagasin og hva er hensikten med det?

En fordrøyningsmagasin er en innretning som brukes til å lagre overvann midlertidig og gradvis slippe det ut i avløpsnettet eller naturlige vassdrag. Målet er å redusere risikoen for oversvømmelse ved å bremse strømmen av regnvann inn i avløpssystemet.

Hvordan fungerer et rørmagasin?

Et rørmagasin, også kjent som overvannstank eller vanntank, fungerer ved at den midlertidig lagrer store mengder regnvann som samles opp fra ulike overflater, for eksempel tak, veier, parkeringsplasser og lignende. Tanken er konstruert med slitesterke rør, vanligvis spiralformede korrugerte rør som HelCor® fra ViaCon, som er kjent for sin styrke og holdbarhet.

Etter hvert som regnvannet samles opp og ledes til rørmagasinet, renner det inn i tanken og lagres der i stedet for å overbelaste kloakksystemet eller skape oversvømmelser. Fordi rørene i rørmagasinet har stor vannkapasitet, kan de holde på store mengder vann til det enten kan ledes ut i det eksisterende avløpsnettet eller sakte infiltreres i jorden rundt.

Dette systemet bidrar til å forebygge oversvømmelser og redusere risikoen for skader på eiendom og miljø ved å håndtere og fordele regnvann på en effektiv måte. Rørmagasiner er en del av moderne overvannshåndtering og bidrar til å bevare og gjenbruke regnvann på en miljøvennlig måte. De er også tilpasningsdyktige og kan brukes på ulike bruksområder, blant annet parkeringsplasser, veier og lagerbygninger, og har en rekke fordeler som lav vekt, rask installasjon og lang levetid.

Kontakt oss 

Kontakt din lokale representant!

Kontakt oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound