no

Kulevertering

Effektive løsninger for smidig flythåndtering

Vi leverer kulverter som skaper veier under bakken

I verden av infrastruktur og veibygging er det viktig å vurdere effektive løsninger for å håndtere vannstrømmer, trafikk og miljøvern. Kulverter og kulvertering er to begreper som ofte kommer i forgrunnen når det gjelder å skape smidige passasjer for vann og trafikk, og de spiller en avgjørende rolle for å forhindre oversvømmelser og legge til rette for en sikker passasje.

Kulverter er underjordiske tunneler eller rør som brukes til å lede vann, veier eller jernbaner under hindringer som veier, jernbaner eller annen type infrastruktur. Disse kulvertene gjør det mulig for vannstrømmer å passere smidig og for trafikk å fortsette uhindret over bakken. Kulverter er en nøkkelingrediens i kulverteringsprosessen og har varierende former og størrelser avhengig av prosjektets behov.

Kunder

Sluttbrukere: Vei- og jernbanemyndigheter

Direktekunder: Vei- og jernbaneentreprenører

Bruksområder

Broer og kulverter, vei- og jernbaneviadukter, faunapassasjer, gangtunneler osv.

Konkurransefordel

Total kostnadsfordel sammenlignet med betongløsninger innen flere bruksområder, f.eks. mindre broer og kulverter, faunapassasjer, gangtunneler, jernbaneunderganger osv.

UltraCor
SuperCor
MultiPlate
HelCor
Plastrør

Ta kontakt med oss!

Trenger du hjelp til å velge riktig bru- eller kulvertløsning for dine behov? Vi hjelper deg!

Kontakt oss

Kulvertering for effektiv flythåndtering

Kulvertering er selve prosessen med å lage disse underjordiske passasjene eller kulvertene. Det er en byggteknikk som brukes for å forhindre oversvømmelser og muliggjøre en jevn passasje for vannstrømmer under veier, jernbaner eller andre hindringer. Kulvertering er viktig for å sikre at vannstrømmer kan krysse disse hindringene på en kontrollert måte og at trafikken kan fortsette smidig.

Praktisk bruk av kulverter
  • Vannhåndtering: Kulverter brukes ofte til å lede vann fra regn, bekker eller dreneringssystemer under veier og jernbaner. De forhindrer oversvømmelser og minimerer skader på veibanen.
  • Vei- og jernbanekryssinger: Ved vei- og jernbanekryssinger muliggjør kulverter en sikker passasje for kjøretøy og tog. De sikrer at trafikken ikke påvirker jernbane- eller veistrukturen.
  • Miljøvern: Kulverter og kulvertering brukes også for å fremme miljøvern ved å la ville dyr krysse veier og jernbaner sikkert. Ekodukter og økologiske passasjer er eksempler på dette.

Vedlikehold og lang levetid

Etter installasjon krever kulverter vanligvis minimalt vedlikehold. De er konstruert for å være holdbare og kan ha en levetid på mange tiår.

Kulverter og kulvertering er avgjørende for moderne infrastruktur og dreneringssystemer. De muliggjør sikker passasje av vann, trafikk og ville dyr, og er viktige komponenter i byggeprosjekter som krever smidig flythåndtering og beskyttelse mot oversvømmelser.

Valget av riktig type kulvert og korrekt installasjon er avgjørende for å sikre deres effektivitet og holdbarhet. Så neste gang du kjører over en bro eller ser en veikryssing, tenk på de underjordiske passasjene som gjør det mulig.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound