no

Faunapassasje

Konstruksjonsstålplater 

Betydningen av viltkryssinger

Et omfattende veinett og konstruksjon av motorveier fører til en fragmentering av de ville dyrenes leveområder. Dyr følger sine instinktive ruter som altfor ofte blir avbrutt eller endret av menneskelig infrastruktur.

Veier utgjør vanskelige hindringer som fører til isolering av populasjoner og levesteder for dyr. Viltkryssinger bidrar til å beskytte ville dyrepopulasjoner ved å tilby en trygg passasje og redusere risikoen for kollisjoner med kjøretøy. De påvirker også dyrenes helse positivt og bevarer det biologiske mangfoldet i regionen ved å lette tilgjengeligheten for føde.

MultiPlate er en korrugert stålkonstruksjon som blir mye brukt i konstruksjonen av broer, kulverter og planskilte kryssinger. Den er lett og enkel å transportere, med mulighet for montering i all slags vær på et par uker. Det er en holdbar og grønn løsning, da stålet er fullstendig gjenbrukbart og kan vare i over 100 år uten ekstra vedlikehold.

Kontakt oss

Sales representative
+558 2566 587

Sales representative
+558 2566 587

Egenskaper og fordeler med faunapassasjer

Langsiktige fordeler

Konstruksjonen av viltkryssinger har en positiv innvirkning på dyrepopulasjonenes helse og økosystemets harmoni, noe som gir langsiktige fordeler for det naturlige miljøet.

 

Redusert antall trafikkulykker

Takket være bruk av økologiske passasjer for dyr, kan antallet trafikkulykker med ville dyr reduseres betydelig, noe som fører til mindre materielle skader og redusert risiko for sjåfører.

Økologisk bevissthet

Populariseringen og konstruksjonen av faunapassasjer bidrar til å øke samfunnets bevissthet om miljøvern og harmoni mellom mennesker og natur.

Varierte prosjekter

Takket være en rekke ulike prosjekter kan viltkryssinger, som inkluderer både over- og underganger, tilpasses de spesifikke behovene til ulike dyrearter.

Sikker migrasjon for dyr

Faunapassasjer for dyr muliggjør at ville dyr trygt kan krysse over eller under veier, noe som minimerer risikoen for kollisjoner med kjøretøy.

Beskyttelse av økosystem

Ved å lette migrasjonen til dyr mellom habitater, bidrar økologiske passasjer til å bevare kontinuiteten i økosystemer og det biologiske mangfoldet.

Vanlige spørsmål om faunapassasjer

Hvilke dyr bruker faunapassasjer?

Økologiske passasjer for dyr brukes av et bredt spekter av arter, avhengig av sted og miljø. I norske forhold brukes faunapassasjer vanligvis av rådyr, hjort, villsvin, harer, rever og andre vanlige dyr som oppholder seg i norske skoger.

Hvilke faktorer bør tas i betraktning ved utformingen av viltkryssinger for dyr?

Ved utformingen av en viltkryssing bør flere faktorer tas i betraktning, som dyrenes naturlige bevegelsesmønstre, hvilke dyr som finnes i området, lokal topografi, trafikkdataanalyse og identifisering av steder med høy risiko for kollisjoner med dyr. ViaCon kan skryte av mer enn 30 års erfaring med å designe og bygge passasjer for dyr basert på våre korrugerte stålkonstruksjoner og prefabrikkerte CON/SPAN-elementer.

Hva er fordelene for det lokale samfunnet ved å bygge faunapassasjer?

Byggingen av faunapassasjer for dyr bidrar til å forbedre sikkerheten på veiene ved å redusere antall trafikkulykker med dyr, noe som kan føre til lavere kostnader for vei- og kjøretøyreparasjoner og behandling av skadede personer. I tillegg kan fremming av harmoni mellom mennesker og natur øke bevisstheten i det lokale samfunnet.

Hvordan måles effektiviteten til en faunapassasje?

Ved hjelp av overvåking installert ved faunapassasjer kan vi bekrefte at ville dyr gjerne bruker denne typen løsning. Takk være dette kan de trygt krysse veien uten å utgjøre en trussel verken for seg selv eller for bilførere. Kameraer installeres ved utvalgte faunapassasjer for å overvåke bruken.

Kontakt oss 

Kontakt din lokale representant!

Kontakt oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound