Prosjekter

I mange år har ViaCon vært leverandør til byggeprosjekter innen infrastrukturen i Norge.
Her kan dere se noen eksempler:

Velg område:

Bro og teknikk Gabioner Geomembran Geonett

Bro og teknikk

Fordrøyningsbasseng Telenor Arena

Fordrøyningsbasseng Telenor Arena

Kulvert E6 Øyer-Tretten

Gang- og skitunnel RV7 Ustaoset

Matertunnel i Odalen

MP 200 kulvert

TCPA 50

TrenchCoat brannvernstank

TC 2200 kulvert

TILBAKE TIL TOPPEN

Gabioner

Gabioner Verdalskalk

Gabioner Verdalskalk, Verdal

Gabionmur Østensjøbanen

Gabioner Oppdal

Gabioner for kveiteopdrett

TILBAKE TIL TOPPEN

Geomembran

Bentonittmembran og HDPE membran

Bentonittmembran, HDPE-membran og beskyttelsesduk til beskyttelse mot oljesøl.

TILBAKE TIL TOPPEN

Geonett

Secugrid og Combigrid til forsterkning

80 000m² geonett

TILBAKE TIL TOPPEN